spiritueel

uwstart.nl

Voorbij de dood


- Reiki.expertpagina

- Reiki.expertpagina

reiki.expertpagina.nl/


- Spiritueel.expert

- Spiritueel.expert

spiritueel.expertpagina.be/


- Staya Erusa

Ik voel dat het beste wat ik kan doen, ten einde dit onderwerp vollediger op te helderen, is, de opeenvolging van gebeurtenissen welke op een sterfbed plaatsgrijpen, te beschrijven, terwijl ik uw aandacht erop vestig dat de punten van de laatste abstrahering drie in getal zijn: het hoofd voor discipelen en ingewijden, alsook voor gevorderde mentale typen; het hart voor aspiranten, voor mensen van goede wil en voor al diegenen die een zekere mate van persoonlijkheidsintegriteit hebben bereikt en proberen, voor zover het in hun macht ligt, de wet van liefde te vervullen; de zonnevlecht voor de on-ontwikkelden en de emotioneel gerichte mensen. Al wat ik doen kan, is, de stadia van het proces te rangschikken, het aan u overlatend ze aan te nemen als een belangwekkende, mogelijke hypothese welke op staving wacht; ze onvoorwaardelijk te geloven, omdat u vertrouwen hebt in mijn kennis, of ze te verwerpen als fantastisch, niet te bewijzen en van generlei belang. Ik raad u aan de eerste van de drie wegen te volgen, want hierdoor zult u in staat gesteld worden uw mentale integriteit te bewaren, het zal duiden op een onbevooroordeeld denkvermogen en tegelijkertijd zal het beschermen voor lichtgelovigheid en bekrompenheid. De bedoelde stadia zijn derhalve;    

www.voorbijdedood.nl/(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.