spiritueel

uwstart.nl

Online Training


- Chakra test

Welkom bij de online chakra test. Leuk zult u zeggen, weer een test, maar wat zijn nu eigenlijk chakra\'s? De chakra\'s zijn energiecentra die in het menselijk lichaam dienst doen als verdelers van energie en ontvangststations van verschillende energie frequenties. De chakra\'s nemen levenskracht op, transformeren deze in frequenties die het fysieke en het fijnestoffelijke lichaam nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en distribueren dan hun kracht via daarvoor bestemde energiekanalen of meridianen. Kennis van de betekenis en invloed van de chakra\'s geeft een volledig overzicht van de subtiele krachten die in ons organisme werkzaam zijn.  

www.starmanproductions.nl/chakratest/chakratest.html


- Esotericism

De gangbare opvatting in de biologie is, dat mensen niet meer zijn dan toevallige chemische processen. Dit staat haaks op het esoterische standpunt, dat de mens ziet als een veelgelaagd geestelijk wezen. De lezing \'De esoterische mens-I\' belicht, als introductie, de belangrijkste aspecten van de innerlijke samenstelling van de mens. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: De zeven gebeiden van ons zonnestelsel De samensteling van de mens Etherisch lichaam - de chakra\'s Astraal lichaam - begoocheling en leven na de dood Mentaal lichaam - hoger en lager denkvermogen Het ego of de ziel op haar eigen gebied; causaal, boedhisch en atmisch lichaam De Intro in reďncarnatie Plaats van de mens in de Geestelijke Hiërarchie 

www.esotericism.org/bailey.htm


- Mystic web

Here in these courses, I give from my experience the most important tools and information that one needs to begin the esoteric path and to walk along it. I hope that the information is practiced seriously and diligently, so that even more people can walk along the path and help the people of the world. If you want to know about the path, you will have to walk it. This is not a question of believing what is said, because beliefs are not based upon experience, it is experience which gives knowledge, which is gnosis. What I explain on these courses will be useful to those who practice and investigate, and will be obscure to those who don\'t, but I have to tell it like it is, from my own experience, for those who truly wish to awaken. If you really wish to explore these esoteric things you should be prepared to work hard at it, and then be prepared to be shocked.\"   

www.mysticweb.org/


- Spiritualiteit-ontwikkeling

- Spiritualiteit-ontwikkeling

www.interdimensie.nl/(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.