spiritueel

uwstart.nl

ADHD


- ADHD.verzamelaar

- ADHD.verzamelaar

adhd.jouwverzamelaar.nl/


- Healing Arts

De Liquid Light Remedies kunnen worden ingezet bij uiteenlopende psycho-somatische klachten als ME, burnout, eczeem, zware hoofdpijn, astma, ADHD, vormen van autisme en vele andere psychische en soms meer fysieke klachten bij volwassenen en kinderen. Deze klachten zijn in wezen een uitnodiging tot bewustwording en transformatie naar een hogere lichtfrequentie. De lichtremedies ondersteunen dat een mens wordt afgestemd op de trilling van het Cristusbewustzijn of op de innerlijke Goddelijke Bron. Voor de zogenoemde nieuwetijdskinderen zijn de Healing Arts een geweldige ondersteuning om hun intuītieve vermogens te activeren en daarmee hun zelfgenezend vermogen. De Healing Arts Liquid Light Remedies zijn gemaakt op basis van water als informatiedrager (zie het prachtige boek van Massuru Emoto: Messages from Water) en brandewijn als natuurlijk conserveermiddel en zijn ook geschikt voor baby\'s en zeer gevoelige personen.  

www.healingarts.nl/


- Heel-al

Er komen steeds meer klachten over kinderen die zich op school en/of thuis niet kunnen concentreren, heel druk en beweeglijk zijn. De oorzaak kan zijn dat ze moeite hebben met te veel of te weinig zintuiglijke prikkels. Doch ook wel buitenzintuiglijke prikkels ervaren. Veel praten en bewegen kan een manier zijn om te veel prikkels te verwerken. Anderen kunnen druk zijn omdat ze onderprikkelt zijn. Ze ervaren dan te weinig zintuiglijke prikkels omdat ze onvoldoende in contact staan met hun lichaam. Om dit te compenseren zijn ze constant op zoek naar prikkels, niets is te gek of te wild om zintuiglijke prikkels te kunnen ervaren. Deze hyperactiviteit wordt vaak geëtiketteerd als Attention Deficit Hyperactivity Disorder (A.D.H.D.) De verschijnselen zijn voor een groot deel hetzelfde, doch de oorzaak bij het Nieuwetijdskind is anders. De oorzaak ligt in dit geval niet in een aangeboren hersenfunctiestoornis zoals bij het ADHD-kind. Bij Nieuwetijds-kinderen is het vooral de overgevoeligheid en/of niet goed geaard zijn. Dit kan zich uiten in een overgevoelig, intuītief, invoelend, intro- of extrovert gedrag 

www.heel-al.nl/ntk.html


- Jongeren.2link.be

- Jongeren.2link.be

jongeren.2link.be/


- Mooncircle

Specifieke problemen van nieuwetijdskinderen: Kinderen die geen grenzen tussen henzelf en de omgeving ervaren, krijgen daardoor heel veel indrukken van buitenaf binnen. Zij willen die energie weer kwijt om hun binnenwereld leefbaar te houden. Dit kan zich uiten in hyperactief gedrag (lijkend op ADHD),sterk teruggetrokken gedrag (lijkend op autisme) of ongeaard gedrag. Sommige kinderen zijn zich bewust van allerlei buitenzintuiglijke of \'paranormale\' verschijnselen. Bij anderen leidt dit tot akelige gedachtenvormen die hun sterke emoties en angsten weerspiegelen. Veel van deze kinderen passen niet in het huidige onderwijssysteem of binnen de reguliere hulpverlening. Zij hebben problemen op school of krijgen in de reguliere hulpverlening medicijnen gericht op ADHD of autisme. Maar in werkelijkheid is er iets anders aan de hand. De groep kinderen die zich onbegrepen voelt en daarop reageert met ADHD- gelijkend of autisme-gelijkend gedrag wordt steeds groter.   

www.mooncircle.nl/


- People

Veel kinderen die \'ander\' gedrag vertonen worden gepest, niet geaccepteerd of afgeschreven als \"raar\". Heel jammer want juist deze kinderen zijn verbonden met de natuur, zijn wijs en kunnen helemaal zichzelf zijn. Dit verhaal is om te laten zien dat hoe sterk je omgeving je ook niet begrijpt of je afwijst, er zijn mensen die hetzelfde hebben als jij of jouw kind. De term die hiervoor gegeven word is nieuwetijdskinderen. Bijzondere kinderen die moet worden geaccepteerd en respecteert door zijn of haar omgeving! Want een nieuwetijdskind zijn of hebben is iets om trots op te zijn! Nieuwetijdskinderen kunnen de volgende kenmerken hebben: * grote intuītie * wijze uitspraken op jonge leeftijd * kunnen gevoelig zijn voor paranormale indrukken * ze kunnen lichamelijk en emotioneel gevoelig zijn * ze maken hun eigen keuzes * ze voelen zich zeer betrokken bij de medemens en de natuur * willen vaak als kind als geen vlees eten * ze kunnen bijv. niet tegen grote mensenmassa\'s, ze krijgen het dan benauwd * huilen vaak veel als baby * hebben vaak heel veel fantasie * soms kunnen ze niet eens naar de supermarkt, ze kunnen niet tegen de drukte en de vele emoties. Wat de meeste mensen al weten is dat de zogenaamde \"nieuwetijdskinderen\" vaak bijzondere gedragspatronen hebben: ze zijn soms paranormaal (heldervoelend, zien aura\'s enz), soms hyperintelligent. Ook worden ze vaak als lastig gezien, of slecht opgevoed. Andere hebben weer last van dyslexie of ADHD. Het zijn onbegrepen kinderen en werken veel vanuit hun intuītie. Vooral \"normale\" kinderen hebben wel eens last van hun gedrag, dit komt dan omdat ze het niet begrijpen. Het is dus goed om het aan ze uit te leggen, ze kunnen het schijnbaar onaangepaste gedrag dan beter accepteren.  

people.zeelandnet.nl/yong/Website_Bea/nieuwetijds_kinderen.htm


- Spiritueeltrefpunt

Iedereen die belast is met de opvoeding van Nieuwetijdskinderen kunnen in de problemen raken doordat deze kinderen anders geprogrammeerd zijn. Ze zijn vaak watervlug en hebben een overdosis aan energie en zijn daardoor vaak onhandelbaar. Voor deze hyperactieve kinderen heeft de medische wereld een mooie term bedacht, namelijk ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Binnen dit kader worden kinderen in vakjes gestopt. Het zou voor deze kinderen veel beter zijn als de ouders en de wetenschap gaan invoelen waarom deze kinderen op de wereld zijn gekomen en wat hun pad is en wat ze moeten volbrengen. Op deze wijze kan er voor deze kinderen veel meer begrip komen waardoor ze rustiger worden. Deze overgevoelige kinderen hebben veel liefde en rust nodig. Door deze kinderen vol te stoppen met medicijnen zoals Retalin worden ze nog kopschuwer gemaakt waardoor ze zich nog eenzamer gaan voelen en zich steeds meer terug trekken in zichzelf.   

www.spiritueeltrefpunt.nl/(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.